Filter Paper – กระดาษกรองกาแฟดริป

80.00 ฿105.00 ฿

i) Suzuki Filter paper ขนาด 1-2 ถ้วย
ใช้กับถ้วยกรองกาแฟซูซูกิหรือเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าแบบหยดน้ำ ขนาด 1-2 ถ้วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 3/8”

ii) Suzuki Filter paper ขนาด 1-4 ถ้วย
ใช้กับเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าแบบหยดน้ำ ขนาด 1-4 ถ้วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 2/8”

i) Suzuki Filter paper Size 1-2 Cups
To be used with Suzuki Coffee Dripper or Electric Drip Machines . Makes up to 2 cups Diameter 6 3/8”

ii) Suzuki Filter paper Size 1-4 Cups
To be used with Electric Drip Machines Makes up to 4 cups Diameter 7 2/8”


บรรจุ 40 ชิ้น

เลือกขนาด :
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,