Dripper – ถ้วยกรองกาแฟซูซูกิ

168.00 ฿

ถ้วยกรองกาแฟ สำหรับให้น้ำกาแฟผ่านไปในแก้ว ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำความสะอาดง่าย ชงได้ครั้งละ 1-2 ถ้วย เป็นพลาสติก Food Grade ทนความร้อนคุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้าง

Made from high grade plastic, this coffee dripper is the easiest and most convenient way to brew quality coffee at home. To be used with Suzuki Filter Paper. Makes up to 2 cups.