Hotline : 02 272 0800 | LINE ID : @suzukicoffee

COFFEE MAKER

Showing all 4 products

Filters

Filter Paper – กระดาษกรองกาแฟ

i) Suzuki Filter paper ขนาด 1-2 ถ้วย ใช้กับถ้วยกรองกาแฟซูซูกิหรือเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าแบบหยดน้ำ ขนาด 1-2 ถ้วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 3/8” ii) Suzuki Filter paper ขนาด 1-4 ถ้วย ใช้กับเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าแบบหยดน้ำ ขนาด 1-4 ถ้วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 2/8” i) Suzuki Filter paper Size 1-2 Cups To be used with Suzuki Coffee Dripper or Electric Drip Machines . Makes up to 2 cups Diameter 6 3/8” ii) Suzuki Filter paper Size 1-4 Cups To be used with Electric Drip Machines Makes up to 4 cups Diameter 7 2/8”

บรรจุ 40 ชิ้น

เลือกขนาด :
80.00 ฿105.00 ฿
กาแฟดริป

Dripper – ถ้วยกรองกาแฟซูซูกิ

ถ้วยกรองกาแฟ สำหรับให้น้ำกาแฟผ่านไปในแก้ว ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำความสะอาดง่าย ชงได้ครั้งละ 1-2 ถ้วย Made from high grade plastic, this coffee dripper is the easiest and most convenient way to brew quality coffee at home. To be used with Suzuki Filter Paper. Makes up to 2 cups.
168.00 ฿

Bialetti – French Press 350 ml.

French Press 350ml.  
1,860.00 ฿

Bialetti – Moka Pot Classic 3 cup

Moka Pot Classic 3 cup  
1,965.00 ฿

X