Hotline : 02 272 0800 | LINE ID : @suzukicoffee

การจัดส่งสินค้า

SUZUKI COFFEE Online Store จะส่งสินค้าผ่านทาง Flash Express

กาแฟซูซูกิเน้นที่ความสดใหม่ ทางเราจะทำการคั่วใหม่เสมอเมื่อมีออเดอร์เข้ามา เราจึงสามารถ จัดส่งสินค้าได้ภายใน 2 วันทำการ หลังจากการแจ้งชำระเงิน

X