Hotline : 02 272 0800 | LINE ID : @suzukicoffee

Gold special blend

Showing all 3 products

Filters
Sale!
กาแฟดริป
กาแฟดริป

DRIP COFFEE Gold Special Blend

, ,
กาแฟดริป โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ

บรรจุ 6 ซองต่อกล่อง

ปริมาณสุทธิ 10 กรัมต่อซอง

252.00 ฿ 227.00 ฿

Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

343.00 ฿

Starter Kit Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น  
591.00 ฿

X