Hotline : 02 272 0800 | LINE ID : @suzukicoffee

Arabica special blend

Showing all 3 products

Filters
Sale!
กาแฟดริป
กาแฟดริป

DRIP COFFEE Arabica Special Blend

, ,
กาแฟดริป อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้

บรรจุ 6 ซองต่อกล่อง

ปริมาณสุทธิ 10 กรัมต่อซอง

215.00 ฿ 194.00 ฿

Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

313.00 ฿
Sale!

Starter Kit Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น  
561.00 ฿ 488.00 ฿

X