33year Suzuki coffee
แจ้งชำระเงิน |
Hotline : 02 272 0800 ต่อ 34 | LINE ID : @suzukicoffee

Gold special blend

Showing all 5 products

Filters
GSB
suzuki-coffee-gold-special-bg
488.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น ช้อนตวง : ขนาด 10 กรัม  
488.00 ฿
488.00 ฿
Sale!
MOKA-POT-GS-Red
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,236.00 ฿ 2,124.20 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup RED + Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,236.00 ฿ 2,124.20 ฿
2,236.00 ฿ 2,124.20 ฿
Sale!
BP-GS
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,188.00 ฿ 2,078.60 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Plunger 350ml. + Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,188.00 ฿ 2,078.60 ฿
2,188.00 ฿ 2,078.60 ฿
Sale!
MOKA-POT-GS-p
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,293.00 ฿ 2,178.35 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup + Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,293.00 ฿ 2,178.35 ฿
2,293.00 ฿ 2,178.35 ฿
TT-GSB-1
suzuki-coffee-gold-special-bg
328.00 ฿
ดูสินค้า

Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

328.00 ฿
328.00 ฿
X