33year Suzuki coffee
แจ้งชำระเงิน |
Hotline : 02 272 0800 ต่อ 34 | LINE ID : @suzukicoffee

Gold special blend

Showing all 5 products

Filters
Sale!
GS+DPFT
suzuki-coffee-gold-special-bg
591.00 ฿ 518.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น ช้อนตวง : ขนาด 10 กรัม  
591.00 ฿ 518.00 ฿
591.00 ฿ 518.00 ฿
MOKA-POT-GS-Red
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,250.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup RED + Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,250.00 ฿
2,250.00 ฿
BP-GS
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,203.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Plunger 350ml. + Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,203.00 ฿
2,203.00 ฿
MOKA-POT-GS-p
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,308.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup + Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,308.00 ฿
2,308.00 ฿
TT-GSB-1
suzuki-coffee-gold-special-bg
343.00 ฿
ดูสินค้า

Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

343.00 ฿
343.00 ฿
X