33year Suzuki coffee
แจ้งชำระเงิน |
Hotline : 02 272 0800 ต่อ 34 | LINE ID : @suzukicoffee

Arabica special blend

Showing all 5 products

Filters
ASB
suzuki-coffee-arabica-special-bg
458.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น ช้อนตวง : ขนาด 10 กรัม  
458.00 ฿
458.00 ฿
Sale!
MOKA-POT-AS-Red
suzuki-coffee-arabica-special-bg
2,206.00 ฿ 2,095.70 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup RED + Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,206.00 ฿ 2,095.70 ฿
2,206.00 ฿ 2,095.70 ฿
Sale!
BP-AS
suzuki-coffee-arabica-special-bg
2,158.00 ฿ 2,050.10 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Plunger 350ml. + Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,158.00 ฿ 2,050.10 ฿
2,158.00 ฿ 2,050.10 ฿
Sale!
MOKA-POT-AS-p
suzuki-coffee-arabica-special-bg
2,263.00 ฿ 2,149.85 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup + Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,263.00 ฿ 2,149.85 ฿
2,263.00 ฿ 2,149.85 ฿
TT-ASB-1
suzuki-coffee-arabica-special-bg
298.00 ฿
ดูสินค้า

Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

298.00 ฿
298.00 ฿
X