33year Suzuki coffee
แจ้งชำระเงิน |
Hotline : 02 272 0800 ต่อ 34 | LINE ID : @suzukicoffee

กาแฟดริป

Showing all 21 products

Filters
Sale!
GS+DPFT
suzuki-coffee-gold-special-bg
591.00 ฿ 518.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น ช้อนตวง : ขนาด 10 กรัม  
591.00 ฿ 518.00 ฿
591.00 ฿ 518.00 ฿
Sale!
AS+DPFT
suzuki-coffee-arabica-special-bg
561.00 ฿ 488.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Arabica Special Blend

, ,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น ช้อนตวง : ขนาด 10 กรัม  
561.00 ฿ 488.00 ฿
561.00 ฿ 488.00 ฿
Sale!
PB+DPFT
suzuki-coffee-premuim-bg
513.00 ฿ 440.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Premium Blend

, ,
พรีเมี่ยมเบลนด์ ให้เนื้อสัมผัสพิเศษ กลิ่นหอมกรุ่น จากเมล็ดกาแฟชั้นดี O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น ช้อนตวง : ขนาด 10 กรัม  
513.00 ฿ 440.00 ฿
513.00 ฿ 440.00 ฿
Sale!
ES+DPFT
suzuki-coffee-espresso-bg
513.00 ฿ 440.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Espresso Blend

, ,
เอสเปรสโซ่เบลนด์ ชุ่มคอสไตล์อิตาลี ให้กลิ่นหอมของกาแฟเอสเพรสโซ่แท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น ช้อนตวง : ขนาด 10 กรัม  
513.00 ฿ 440.00 ฿
513.00 ฿ 440.00 ฿
MOKA-POT-GS-Red
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,250.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup RED + Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,250.00 ฿
2,250.00 ฿
MOKA-POT-AS-Red
suzuki-coffee-arabica-special-bg
2,220.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup RED + Arabica Special Blend

, ,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,220.00 ฿
2,220.00 ฿
MOKA-POT-PB-Red
suzuki-coffee-premuim-bg
2,173.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup RED + Premium Blend

, ,
พรีเมี่ยมเบลนด์ ให้เนื้อสัมผัสพิเศษ กลิ่นหอมกรุ่น จากเมล็ดกาแฟชั้นดี O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,173.00 ฿
2,173.00 ฿
MOKA-POT-ES-Red
suzuki-coffee-espresso-bg
2,173.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup RED + Espresso Blend

, ,
เอสเปรสโซ่เบลนด์ ชุ่มคอสไตล์อิตาลี ให้กลิ่นหอมของกาแฟเอสเพรสโซ่แท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,173.00 ฿
2,173.00 ฿
BP-GS
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,203.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Plunger 350ml. + Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,203.00 ฿
2,203.00 ฿
BP-AS
suzuki-coffee-arabica-special-bg
2,188.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Plunger 350ml. + Arabica Special Blend

, ,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,188.00 ฿
2,188.00 ฿
BP-PB
suzuki-coffee-premuim-bg
2,125.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Plunger 350ml. + Premium Blend

, ,
พรีเมี่ยมเบลนด์ ให้เนื้อสัมผัสพิเศษ กลิ่นหอมกรุ่น จากเมล็ดกาแฟชั้นดี O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,125.00 ฿
2,125.00 ฿
BP-EB
suzuki-coffee-espresso-bg
2,125.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Plunger 350ml. + Espresso Blend

, ,
เอสเปรสโซ่เบลนด์ ชุ่มคอสไตล์อิตาลี ให้กลิ่นหอมของกาแฟเอสเพรสโซ่แท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,125.00 ฿
2,125.00 ฿
MOKA-POT-GS-p
suzuki-coffee-gold-special-bg
2,308.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup + Gold Special Blend

, ,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,308.00 ฿
2,308.00 ฿
MOKA-POT-AS-p
suzuki-coffee-arabica-special-bg
2,278.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup + Arabica Special Blend

, ,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,278.00 ฿
2,278.00 ฿
MOKA-POT-PB-p
suzuki-coffee-premuim-bg
2,230.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup + Premium Blend

, ,
พรีเมี่ยมเบลนด์ ให้เนื้อสัมผัสพิเศษ กลิ่นหอมกรุ่น จากเมล็ดกาแฟชั้นดี O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,230.00 ฿
2,230.00 ฿
MOKA-POT-ES-p
suzuki-coffee-espresso-bg
2,230.00 ฿
ดูสินค้า

Bialetti Moka Pot 3Cup + Espresso Blend

, ,
เอสเปรสโซ่เบลนด์ ชุ่มคอสไตล์อิตาลี ให้กลิ่นหอมของกาแฟเอสเพรสโซ่แท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

2,230.00 ฿
2,230.00 ฿
dripper
dripper-2
168.00 ฿
ดูสินค้า

Dripper – ถ้วยกรองกาแฟซูซูกิ

,
ถ้วยกรองกาแฟ สำหรับให้น้ำกาแฟผ่านไปในแก้ว ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำความสะอาดง่าย ชงได้ครั้งละ 1-2 ถ้วย Made from high grade plastic, this coffee dripper is the easiest and most convenient way to brew quality coffee at home. To be used with Suzuki Filter Paper. Makes up to 2 cups.
168.00 ฿
168.00 ฿
TT-EB-1
suzuki-coffee-espresso-bg
265.00 ฿
ดูสินค้า

Espresso Blend

,
เอสเปรสโซ่เบลนด์ ชุ่มคอสไตล์อิตาลี ให้กลิ่นหอมของกาแฟเอสเพรสโซ่แท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

265.00 ฿
265.00 ฿
TT-PB-1
suzuki-coffee-premuim-bg
265.00 ฿
ดูสินค้า

Premium Blend

,
พรีเมี่ยมเบลนด์ ให้เนื้อสัมผัสพิเศษ กลิ่นหอมกรุ่น จากเมล็ดกาแฟชั้นดี O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

265.00 ฿
265.00 ฿
TT-GSB-1
suzuki-coffee-gold-special-bg
343.00 ฿
ดูสินค้า

Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

343.00 ฿
343.00 ฿
TT-ASB-1
suzuki-coffee-arabica-special-bg
313.00 ฿
ดูสินค้า

Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

313.00 ฿
313.00 ฿
X