33year Suzuki coffee
แจ้งชำระเงิน |
Hotline : 02 272 0800 ต่อ 34 | LINE ID : @suzukicoffee

Consumer Coffee

Showing all 11 products

Filters
Sale!
GS+DPFT
suzuki-coffee-gold-special-bg
591.00 ฿ 518.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น  
591.00 ฿ 518.00 ฿
591.00 ฿ 518.00 ฿
Sale!
AS+DPFT
suzuki-coffee-arabica-special-bg
561.00 ฿ 488.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น  
561.00 ฿ 488.00 ฿
561.00 ฿ 488.00 ฿
Sale!
PB+DPFT
suzuki-coffee-premuim-bg
513.00 ฿ 440.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Premium Blend

,
พรีเมี่ยมเบลนด์ ให้เนื้อสัมผัสพิเศษ กลิ่นหอมกรุ่น จากเมล็ดกาแฟชั้นดี O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น  
513.00 ฿ 440.00 ฿
513.00 ฿ 440.00 ฿
Sale!
ES+DPFT
suzuki-coffee-espresso-bg
513.00 ฿ 440.00 ฿
ดูสินค้า

Starter Kit Espresso Blend

,
เอสเปรสโซ่เบลนด์ ชุ่มคอสไตล์อิตาลี ให้กลิ่นหอมของกาแฟเอสเพรสโซ่แท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

Dripper : พลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง ขนาด 1-2 ถ้วย 1 ชิ้น Filter paper : สีขาวไร้กลิ่น ขนาด 1-2 ถ้วย 1 กล่อง บรรจุ 40 ชิ้น  
513.00 ฿ 440.00 ฿
513.00 ฿ 440.00 ฿
Doi_AR
ground-arabica
195.00 ฿
ดูสินค้า

Doi Coffee Arabica Roast

,
กาแฟดอย อาราบิก้าโรสท์ ชนิดบด บรรจุ 250 กรัม
195.00 ฿
195.00 ฿
Doi_FR
ground-premium
170.00 ฿
ดูสินค้า

Doi Coffee French Roast

,
กาแฟดอย เฟร็นชโรสท์ ชนิดบด บรรจุ 250 กรัม
170.00 ฿
170.00 ฿
Doi_ES
ground-espresso
165.00 ฿
ดูสินค้า

Doi Coffee Espresso

,
กาแฟดอย เอสเพรสโซ่ ชนิดบด บรรจุ 250 กรัม
165.00 ฿
165.00 ฿
TT-EB-1
suzuki-coffee-espresso-bg
265.00 ฿
ดูสินค้า

Espresso Blend

,
เอสเปรสโซ่เบลนด์ ชุ่มคอสไตล์อิตาลี ให้กลิ่นหอมของกาแฟเอสเพรสโซ่แท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

265.00 ฿
265.00 ฿
TT-PB-1
suzuki-coffee-premuim-bg
265.00 ฿
ดูสินค้า

Premium Blend

,
พรีเมี่ยมเบลนด์ ให้เนื้อสัมผัสพิเศษ กลิ่นหอมกรุ่น จากเมล็ดกาแฟชั้นดี O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

265.00 ฿
265.00 ฿
TT-GSB-1
suzuki-coffee-gold-special-bg
343.00 ฿
ดูสินค้า

Gold Special Blend

,
โกลด์สเปเชียลเบลนด์ กลิ่นหอมหวานกลมกล่อม จากเมล็ดกาแฟที่คัดเป็นพิเศษ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

343.00 ฿
343.00 ฿
TT-ASB-1
suzuki-coffee-arabica-special-bg
313.00 ฿
ดูสินค้า

Arabica Special Blend

,
อราบิก้า สเปเชียลเบลนด์ เนื้อสัมผัสนุ่มนวล รื่นคอ กลิ่นหอมละมุน จากส่วนผสมอราบิก้าแท้ O2A Technology
ชนิด : บด

ปริมาณสุทธิ 250 กรัม

313.00 ฿
313.00 ฿
X